Veteranendag 2013

 

 

Eibergen, mei 2020,

Beste Veteranen van Berkelland,

Wij hopen, dat het goed met U gaat en dat U deze tijd zonder noemenswaardige

gezondheidsklachten doorkomt. Ik realiseer mij, dat de beperkende maatregelen , die

er nu nog steeds zijn, lastig kunnen zijn... want de ene persoon  blijft heel mobiel en

de ander blijft aan huis gekluisterd  en is afhankelijk  van anderen....

Het voelt vreemd aan, om als Bestuur nu niet bezig te zijn met de voorbereiding van

de Berkellandse Veteranendag.

Ook dit jaar zou deze dag   plaatsvinden in juni a.s. , ware het niet, dat door het

Corona- virus alles is afgelast.

Wij, als Bestuur, vinden dit ontzettend jammer, maar realiseren ons ook, hoe

kwetsbaar een ieder is  in deze tijd en willen niemand aan een besmetting

blootstellen... Dus  dit jaar geen Veteranendag...

Wij hopen van ganser harte op volgend jaar !

Wij willen wij U nog  wel attenderen op het concert van de Koninklijke Militaire

Kapel Johan Willem Friso in het najaar 2020.  Tegen die tijd zal er een publicatie

verschijnen in de media.

Wij wensen U het allerbeste toe , en hopen U in september weer te mogen ontmoeten.

Wij zullen U daarover tijdig berichten... Pas goed op Uzelf en op uw naasten...

 

Met vriendelijke groet,

Mans Koster      Bart Klootwijk,    Tonny Houtsma,      Gerard Ruesink en

Anja van Rijnsoever

Direct hulp nodig?

Het Centraal Aanmeldpunt van het Veteraneninstituut is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar!

Bel 088-334 00 00

of stuur een e-mail naar:

info@veteranenloket.nl